Komplexný systém pre správu obchodných príležitostí a prácu obchodných zástupcov , ktorý vám prinesie množstvo výhod ako rýchlu a jednoduchú komunikáciu so zákazníkmi a vrámci firmy, efektívne riadenie vzťahov so zákazními, sofistikovanú kontrolu, odbúranie nadbytočných činností a taktiež viac času pre všetkých pracovníkov.Generic placeholder image

CRM riešenie

Riadenie vzťahov so zákazníkmi a automatizácia predajného procesu v mobilnom telefóne alebo tablete.

Objednávky

Vytváranie, spracovávanie a odosielanie objednávok v mobilnej aplikácii pre obchodných zástupcov.

Reporting

Informácie z trhu - cenové monitoringy, maloobchodné podiely, fotodokumentácia, druhotné vystavenie, aktivity konkurencie, dotazníky.

Kontrola

Kontrola obchodného tímu a ostatných pracovníkov.

Plánovanie

Plánovanie aktivít, projektov, cenových akcií, letákových akcií, úloh, trás, cieľov...

Rozhodovanie

Webový portál alebo manažérska mobilná aplikácia poskytuje podklady k rozhodovaciemu procesu.Trade Radar sa používa prostredníctvom webového portálu a mobilnej aplikácie. Obchodní zástupcovia používajú na každodennú prácu mobilnú aplikáciu, ktorú majú nainštalovanú v mobilnom telefóne alebo tablete, a takisto môžu mať prístupný aj webový portál, kde "vidia" len vlastných zákazníkov a vlastné dáta. Ostatní užívatelia používajú Trade Radar prostredníctvom webového portálu na administráciu a zobrazovanie výstupov a reportov.Obchod

Prehľad obejdnávok, navštívených a oslovených zákazníkov, plánovanie predaja.

Marketing

Prehľad o trhu, konkurencii a marketingových aktivitách.

Financie

Finančné prehľady objednávok.

Personalistika

Kontrola obchodného tímu a ostatných pracovníkov.


Obchodný tím bez starostí. Dokonalá kontrola.

Každú návštevu u zákazníka vidíte na mape, môžete zistiť, či mal obchodný zástupca povolené zisťovanie polohy v telefóne / tablete a s akou presnosťou sa poloha zaznamenala.

Generic placeholder image

Prepracované objednávky. Presné načasovanie.

Objednávky sa zasielajú ihneď po vytvorení, alebo niekoľko dní pred závozom. Kópie objednávok môžu byť zasielané obchodnému zástupcovi, zákazníkovi, veľkoobchodu, distribútorovi, na centrálu alebo akejkoľvek kombinácii.

Generic placeholder image

Jednoduché plánovanie. Pokročilé funkcie.

Široké možnosti vytváranie tourplánov, šablón trás a okruhov. Plánovanie jednotlivých dní s výberom tourplánu, času prvej návštevy, poznámky, dovolenky, alebo iného druhu absencie.

Generic placeholder image

Zákazníci pod lupou. Pohľad z novej perspektívy.

Prehľadné informácie o vašom zákazníkovi, súvisiacich činnostiach, vytvorených objednávkach, vykonaných návštevách a realizovaných kontaktoch.

Generic placeholder image

Spoľahlivé informácie. Vždy na dosah.

Zobrazte si informácie o dostupnosti vašich výrobkov, o aktivitách konkurencie alebo o sekundárnych umiestneniach usporiadané a zobrazené v prehľadnej štruktúre, s rýchlym a jednoduchým vyhľadávaním.

Generic placeholder image

Splnené úlohy. Krok za krokom k cieľu.

Zadávanie úloh pre pracovníkov, priebežné zobrazovanie plnenia, pevne stanovený termín dokončenia.

Generic placeholder image

Rýchla komunikácia. Keď email nepostačuje.

Zašlite obchodným zástupcom Rýchlu správu - ihneď im cinkne v telefóne / tablete. Skontrolujte si, komu bola správa doručená a kto si ju prečítal.

Generic placeholder image

Efektívne rozhodovanie. Intuícia podporená faktami.

Trade Radar umožňuje vizualizáciu a selektívne zobrazovanie faktov, ktoré potrebujete k rozhodovaniu. Stačí si vybrať z dostupných výstupov na webovom portále.

Generic placeholder image

Viac času. Pre šéfa.

Nechajme na systém, aby vyhodnocoval a spracovával informácie, a v želaný čas nám ich zaslal na email vo forme a štruktúre, ktorú potrebujeme.

Generic placeholder image

Viac času. Pre obchodných zástupcov.

Obchodný zástupca zadáva informácie len raz, počas práce v teréne. Ostatné vykoná systém - vytvorí a odošle týždňové, mesačné reporty a hlásenia, odošle fotografie, a omnoho viac.

Generic placeholder image

Ešte viac času. Pre obchodných zástupcov.

Obchodný zástupca nemusí po návštevách zákazníkov sadať k počítaču, aby si spočítal, koľko objedávok vytvoril, aby zaslal šéfovi fotky z predajne, ktoré od neho chcel, alebo aby vypísal denné hlásenie.

Generic placeholder image

Začnite dnes!

Predbehnite konkurenciu s moderným a efektívnym systémom.

Zaslať cenovú ponuku